Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година

Проектодоговор и декларации по ЗОП

Покана за оферта от издателство АРХИМЕД 2 ЕООД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство БГ УЧЕБНИК от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство БИТ И ТЕХНИКА ЕООД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство ИЗКУСТВА ЕООД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство САН ПРО от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство ДОМИНО ЕООД от 22.03.2021 г.

Покана за оферта от издателство ИК „РИВА“ АД от 22.03.2021 г.

Договор с издателство АРХИМЕД 2 ЕООД

Договор с издателство БГ УЧЕБНИК

Договор с издателство БИТ И ТЕХНИКА ЕООД

Договор с издателство ИЗКУСТВА ЕООД

Договор с издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Договор с издателство ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД

Договор с издателство САН ПРО

Договор с издателство ДОМИНО ЕООД

Договор с издателство ИК „РИВА“