Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2019/2020 година

Договор за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници с издателство „Изкуства“

Договор за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници с „Клет България“ ООД

Договор за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници със „С.А.Н. ПРО“ ООД

Протокол от комисия за разглеждане на оферти за доставка на учебици от 16.04.2019 г.

Покана за оферта от издателство „Архимед 2“ ЕООД от 25.03.2019 г.

Покана за оферта от издателство „БГ Учебник“ ЕООД от 25.03.2019 г.

Покана за оферта от издателство „Клет България“ ООД от 25.03.2019 г.

Покана за оферта от издателство „Просвета“ АД от 25.03.2019 г.

Покана за оферта от издателство “ САН ПРО“ ООД от 25.03.2019 г.

Проектодоговор и декларации по ЗОП

Договор с издателство „Архимед 2“ ЕООД от 24.04.2019 г.

Договор с издателство „БГ Учебник“ ЕООД от 22.04.2019 г.

Договор с издателство „Клет България“ ООД от 19.04.2019 г.

Договор с издателство „Клет България“ ООД от 19.04.2019 г. за електронни учебници

Договор с издателство „САН ПРО“ ООД от 19.04.2019 г.

Договор с издателство „Просвета – София“ АД от 19.04.2019 г.

Договор с издателство „Просвета – София“ АД от 30.04.2019 г. за електронночетими учебници