„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година„

 

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година „

Решение за публикуване номер УР-21-2763 от 30.07.2018 г. за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП (прекратена)

Решение за прекратяване на обществена поръчка от 02.08.2018 г.