„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от III и VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година„

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от III и VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2018/2019 година „

Обявление за възложена поръчка от 07.08.2018 г.

Решение за публикуване номер УР-21-2794 от 08.08.2018 г. за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Обявление за възложена поръчка от 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – Анубис-Булвест ООД – 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – Архимед 2 ЕООД – 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – БГ Учебник ЕООД – 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – Изкуства ЕООД – 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – С.А.Н. ПРО ООД – 30.08.2018 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка – ПРОСВЕТА – СОФИЯ АД – 30.08.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – Анубис-Булвест ООД – 02.10.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – Архимед 2 ЕООД – 02.10.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – БГ Учебник ЕООД – 02.10.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – Изкуства ЕООД – 02.10.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – С.А.Н. ПРО ООД – 02.10.2018 г.

Обявление за приключване на обществена поръчка – ПРОСВЕТА – СОФИЯ АД  – 02.10.2018 г.