10. Справка за извършени плащания през месец 07. 2015г., които подлежат на публикуване по реда на чл. 22Б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

10. Справка за извършени плащания през месец 07. 2015г., които подлежат на публикуване по реда на чл. 22Б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Leave a Comment