2. Решение за публикуване номер 602 от 14,04,2015г. за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП

2. Решение за публикуване номер 602 от 14,04,2015г. за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Leave a Comment