Достойно представяне в Национален конкурс

Васил Толев от 5б клас взе участие в 69-ти Национален конкурс, посветен на Ботевата и възрожденската поезия. Получи поощрителна награда.