Един незабравим учебен час по домашен бит

Весело и шумно бе на 15 май в класната стая на трети „Г“.

Сутринта всеки ученик идваше на училище с торбичка в ръка, в която имаше кутия с хранителни продукти. Предстоеше един дългоочакван час по домашен бит и техника. В този ден възпитаниците на г-жа Ваня Бонева щяха да покажат своите умения сами да приготвят сандвичи. Децата бяха много ентусиазирани и в междучасията обменяха идеи помежду си.

Всеки предварително беше обмислил своето меню и още с влизането в гостилницата на училището, грижливо постла красива салфетка на масата, извади продуктите и започна с приготовленията.

Наблюдаваше се голяма сплотеност между учениците. Децата предлагаха един на друг от продуктите си и се наслаждаваха на своите изобретения.