Забавно учене

Ученици от 3г клас и 3ж клас на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив с учители ГЦОУД Борислав Герговски и Тани Радев посетиха с учебна цел Паметника на Съединението и Природонаучния музей в гр. Пловдив. И на двете места беше изнесена лекция и беседа с цел за придобиване на повече знания по Човекът и обществото и Човекът и природата.