Завършване на четвъртокласниците – випуск 2022 г.

Мили спомени, усмивки на лицето, а в очите – блестят сълзи!

В един прекрасен есенен ден, нетолкова отдавна, се събра група плахи и любопитни хлапета. Лицата им грееха, а очичките им светеха в трепет и очакване. В едната си ръка стискаха цвете, а с другата топлата длан на близък човек. Сърцата тупкаха развълнувано заради срещата с новото и непознатото – голямото училище, първите учители, новите съученици и приятели.

Това се случи преди 4 години. Тогава всички заедно тръгнахме по дългия път на знанието, търсенето, предизвикателствата. 

И …

Ето че дойде краят на тези четири години. 

С много трепет и вълнения четвъртокласниците и техните учители от СУ “Черноризец Храбър” си казаха “Довиждане!”.

Но това е начало на нови знания, вълнения, усмивки, срещи, запознанства.

Усмихнете се и вървете смело напред, мили деца!