Запалване на коледните светлини в СУ „Черноризец Храбър“