Записването на ученици след първи етап

прием за учебната 2018/2019 година

 

                  ОСМИ  КЛАС:

  • Профил „ Предприемачески“ с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ език;
  • Профил „ Предприемачески“ с интензивно изучаване на ИСПАНСКИ език;

 

Записването на ученици след първи етап на класиране започва от 04.07 до 06.07.2018 г. от 8.30 до 16.30 часа.

Учениците се записват като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Удостоверение за преместване