Записване прием след седми клас

Уважаеми родители, информираме Ви, че записването на ученици приети в СОУ „Черноризец Храбър“ ще се извършва в периода 28.06 – 30.06.2016 г. от 8:30 до 16:30 часа