Заповед – дневен режим втори учебен срок на учебната 2020/ 2021г.

Моля, запознайте се със заповед на Директора, относно дневен режим на вотри учебен срок. Тук