Заповед – маски

Моля, запознайте се с заповед на директора относно носенето на маски в час. Тук