Заповед на Кмета на Община Пловдив за определяне на 3 и 4 януари за неучебни дни.

Със заповед № 18 ОА 3016/28.12.2-18 г. на Кмета на Община Пловдив се определят 3 и 4 януари 2019 г. за неучебни дни.