Запознаване с изпитни работи ДЗИ сесия май-юни

Запознайте се със заповед на директора относно запознаване с изпитни работи от сесия май – юни ДЗИ тук