Запознаване с писмените работи ДЗИ – сесия май-юни

Уважаеми родители и зрелостници,

Информираме Ви, че можете да се запознаете с вашата писмена работа от държавни зрелостни изпити – сесия май-юни на 14.06.2023 г. (сряда) и 15.06.2023 г. (четвъртък) от 14:00 до 16:30 часа в кабинет 2.

Проверката се осъществява в присъствието на член на училищната зрелостната комисия.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.