Запознаване с писмените работи НВО – 4 клас

Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че можете да се запознаете с писмената работа на Вашето дете от НВО – 4 клас на 14.06.2023 г. (сряда) от 8:30 до 17:00 часа в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ – 40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта, бележник).

Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.

РУО – Пловдив