22 април- Ден на Земята!

,,Защитете видовете!“- ,,В природата нищо не съществува само!“