Зрелостниците от СУ „Черноризец Храбър“, получиха дипломите си за завършено средно образование

На 22 юни 2018 г., след силните емоции от явяването на Държавните
зрелостни изпити, абитуриентския бал и екскурзията, зрелостниците от
СУ „Черноризец Храбър“ – град Пловдив, получиха дипломите си за
завършено средно образование. Тържеството се проведе във Висшето
училище по сигурност и икономика в града.
Директорът на училището, г-жа Елена Кисьова поздрави зрелостниците
за успешното завършване на гимназиалния етап и много доброто
представяне на Държавните зрелостни изпити.
Класните ръководители г-жа Гинка Попова и г-жа Елена Янкулова
връчиха грамоти на отличилите се абитуриенти за принос и
утвърждаване името на училището.

Поздравления и успешен старт!