Извънинституционална квалификация

„Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”

В периода  25 – 27.11.2022 се проведе  квалификационно обучение на тема „Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”.

Място: Велинград