Извънинституционална квалификация

2023/ 2024

Обучение на тема “Приключения в изкуствения интелект: Изследване на света на AI” 

Място: СУ “ Черноризец Храбър“ – малък физкултурен салон

Дата: 19.03.2024 г. от 14:30

Обучител: “Скил Каталист” ООД – Пловдив

2023/ 2024

„Обучение за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици. които се нуждаят от обща и допълнителна подкрепа – образование в условия на криза/ пандемия“

Период: 7 – 11.10.2023 г., присъствена форма 8 часа, неприсъствена форма 8 часа, общо 16 часа

Място: Чепеларе

2022/ 2023

„Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”

В периода  25 – 27.11.2022 се проведе  квалификационно обучение на тема „Разработване и ефективно прилагане на документацията за професионално образование и обучение на  ученици”.

Място: Велинград