Изграждане на STEM Център

STEM центърът в СУ „Черноризец Храбър“ ще подкрепи промяната на образователната парадигма, като се въведе философията на педагогическата теория за конструктивизма и свързаните с нея методи за „обучение чрез опит“, „учене чрез правене и преживяване, “учене чрез игра”.

Тренировъчните фирми, чрез създаването на бизнес моделите, подпомагат кариерното ориентиране и успешната реализация на учениците. Използване на различни методи за  формиращо оценяване: /”Наръчник за учене”/, самооценка/”3-2-1”, ”Цветни карти “/ и групов напредък “Мисловна карта.

Дейностите с учениците ще се реализират с методологията на обърнатата класна стая, асинхронното обучение, работата в екип, проектно-базираното обучение и проблемно-базираното обучение.

Училището разполага с екип от 23-ма учители, сертифицирани по международни програми за върхови постижения в използването на дигитални технологии. Основен инструментариум ще бъдат творческите инструменти на Google for Education, които подкрепят сътрудничеството: Tour Creator (за добавена реалност и 360 градуса експедиции, MyMaps, Deep Dream (за изкуствен интелект), Data Studio за визуализация на данни.

МЕЧТАНАТА УЕБ СТЕМ СРЕДА –  /разгледай тук/ – STEM

 

В допълнение на методиката, основен организационен модел за работа ще бъде модела “едно към едно – 1:1”, който дава възможност за създаване на електронно учебно съдържание от учители и ученици. Учениците са вИскаме да осъществим холистичен модел на преподаване, който да е свързан с реалната бизнес среда. Ще привлечем в учебния процес менторите от партньорските организации и фирми. Менторската програма ще бъде

разработена на основата на спецификата на работа на софтуерните специалисти и предприемаческия бизнес опит на менторите. Тя ще включва инструменти за самооценка на постиженията на учениците и идентифициране на дефицитите, които сами да компенсират.