Изложба на макети „Нашата Слънчева система“

Разделът от ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – „ЗЕМЯТА И СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА“ – по традиция е многоочакван от нашите ученици.

Интересни, загадъчни, изпълнени с изумителни и интересни факти, „космическите“ уроци развихрят любопитството и вечния стремеж на човека, особено на децата, към необятните измерения на Вселената.

И тази учебна година нашите четвъртокласници се отзоваха с голяма активност, креативност и любознателност – сътвориха множество индивидуални и екипни проекти, свързани с темата – „Нашата Слънчева система“.

Ние, техните учители, с гордост и със задоволство събрахме снимки в малка колекция – която е само част от невероятно разнообразните, оригинални и красиво изработени макети. Всеки проект носи толкова заряд, вдъхновение и, със сигурност, „космическите“ мечти на тези малки изследователи-астронавти, които може би ще излетят светлинни години напред в изучаването и опознаването на безкрайния Космос!