Един по-различен 24 май за третокласници и второкласници в Цар Симеоновата градина

Един по-различен 24 май организираха Ели Иванова от СУ „Черноризец Храбър“ и Соня Трифонова от НУ „Климент Охридски“- с. Войсил със своите ученици. Учителите заедно с децата от втори и трети клас и техните родители отбелязаха 24 май в Цар Симеоновата градина. Учениците бяха подготвили стихотворения и важна информация за светите братя, която разказаха пред съучениците си и активно се включиха в дейността. Те писаха на глаголица и участваха в игри със състезателен характер, а именно да подредят изречения и да ги прочетат за най-кратко време. Третокласници и второкласници посетиха Панагюрското златно съкровище в Археологическия музей и останаха изключително впечатлени.