Изтича срокът за участие в първото класиране за прием в първи клас в Пловдив

Наближава крайният срок за подаване на заявления за участие в първото класиране. То ще бъде проведено на 5 юни 2018 година. Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 3 юни 2018 г. (вкл.). За родителите, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 31 май 2018 г.

За тези, които сами въвеждат заявленията за кандидатстване на своите деца, е важно да направят проверка за финализиране на заявлението. Важно е статусът му да е „подадено“, а не „чернова“. При необходимост от корекция в данните на подадените заявления много важно условие е първоначалното заявление да бъде анулирано и да бъде подадено ново заявление, за да бъдат отразени промените.

Електронната система извежда съобщения за родителите, ако подадените от тях данни не съответстват на данните в НБД „Население“ на ГРАО при направените автоматични проверки. Всеки родител, получил такова съобщение, следва да нанесе корекция в заявлението, защото в противен случай детето му няма да може да бъде записано, въпреки че е класирано.

Проверка в подадените към момента заявления показва, че има голям брой заявления с посочено само едно желание. Това не носи предимство на децата. Добре е родителите да се запознаят със статистиката за подадените заявления от опцията „чакащи класиране“ в панела със свободните места. Там в реално време се извежда информация за броя на кандидатстващите за съответните свободни места (за съответното училище) – по брой точки и поредност на желанията. Препоръката към родителите е да включат повече желания, ако преценят, че шансовете им за прием са малки. Така могат да бъдат класирани, ако не по първо, то по второ желание, защото за второто класиране в някои от училищата вече може да няма свободни места.

Като цяло свободни места има за всички деца от града и практиката показва, че в училищата на град Пловдив се записват дори деца от близките населени места.

Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2011 година деца, че децата им подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2018/2019 година. Приемът за общинските училища се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране – на адрес priem.plovdiv.bg