Изучавам и пазя природата

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ)
традиционно организира кампания по случай Деня на Земята – най-масовият
екологичен празник, отбелязван от над един милиард души всяка година на 22 април. С
проведения си урок по ЧП на тема „Изучавам и пазя природата“ учениците от 3. Д клас
бяха част от събитията, организирани от еко-инспекцията за тази година. На 17 април
главният експерт г-жа Милослава Михайлова бе техен гост. Тя ги запозна по интересен
начин със защитените територии и зони в област Пловдив. Децата с внимание слушаха
за всеки един защитен и застрашен от изчезване вид. С трепет се докоснаха до двата
тома на Червената книга. С електронно приложение успяха да чуят сладкопойните
песни на някои птици. Всяко дете получи за подарък книжка за биосферен резерват
„Червената стена“.
Проведеният урок е една малка стъпка за изграждането на хармоничната връзка
между човека и природата.