Инициатива, посветена на изучаване на испански език в училище “Черноризец Храбър”

През месец март в училище “Черноризец Храбър” се проведе инициатива по запознаване на учениците от начален етап от страна на по-големите ученици с испански език, който се изучава в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Ученици от гимназиален етап представиха презентация и разказаха на тези от 4 клас, как протича обучението в по-горен етап. Запознаха ги, като акцентираха на традициите и обичаите в Испания. Представиха части от традиционната кухня, празници, спорт и наблегнаха на кратки диалози на испански език. Малките ученици останаха силно впечатлени и нетърпеливи скоро да се срещнат и доближат до част от испанския свят.