ИНТЕГРИРАНИЯТ ПОДХОД ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ,,КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА“

На 11.06.в STEM центъра на СУ,,Черноризец Храбър“ учениците от 7г клас с ръководители Цветелина Пацева и Таня Русева се участваха в представянето на проекта ,,КУЛТУРАТА НА ЕВРОПА“ под формата на сайт, който е публикуван и достъпен в интернет.Базирайки се на интегрирания подход,те демонстрираха своите страноведчески познания за Европа на български и английски език.В продължение на два месеца учениците работиха върху този сайт и доразвиха своите умения за работа в екип.Прилагайки креативни методи,те презентираха своите научни познания за известни литературни критици, композитори и всички онези предприемчиви хора, които са допринесли за развитието на науката, културата и технологиите и тези, които наричат Европа свой дом.

Интегрираният подход е ползотворен както за учители, така и за ученици.

Придобитите умения  и компетентности са гаранция за успех както в училище,така и в обществото.