Интегриран урок по география и английски език

Обучението в часовете по английски език в шести клас е неразривно свързано с учебния материал по география.Това даде възможност на преподавателите по английски език и география Таня Русева и Цветелина Пацева да проведат интегриран урок в 6г клас на тема:,,На пътешествие във Великобритания и Северна Америка“ ( On a journey to the UK and the USA).Учениците бяха поканени на виртуална разходка,на която те посетиха известни паметници на културата във Великобритания и САЩ.В хода на урока бяха използвани Google Classroom, Google Documents, както и Google Power Point Presentation.