Интервю за работа

На 17.10. 2016 г. от 15:00 ще, се проведе интервю с одобрените кандидати за длъжността учител по Музика.