Информация за провеждане на учебния процес за периода 04 – 31 .01.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на основание на заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването,  Писмо № 9105-434/22.12.2020 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и заповед № РД09-3610/31.12.2020 на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, отнасяща се до обучението на учениците от 5-12 клас, учебния процес ще се организира, както следва:

  • Присъствени учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас от 04.01.2021 год;
  • За учениците от 5-12 клас обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г