„Изследване на модела на организация на учене и преподаване – едно към едно (1:1)”

СУ „Черноризец Храбър“ работи по проект:
Изследване на модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии.

Това е видео представянето на модела 1:1 през погледа на учениците от 8а

https://youtu.be/7ObCaZBkXNA