Google референтно училище

История на постижението на  Средно училище “Черноризец Храбър” Как използвате инструментите на Google за образованието във Вашето училище? Кои са причините, поради които започнахте да въвеждате Google Workspace? Придобиването на европейски ключови компетентности, обвързани със знанията, уменията, нагласите и отношението … Продължете с четенето на Google референтно училище