Как ще изглежда животът ни след 100 години?

Как ще изглежда животът ни след 100 години?

„Как ще изглежда животът ни след 100 години?“ Това беше темата, по която шестокласниците разработиха своите презентации – проекти в часовете по география и английски език.В процеса на работа учениците от 6а, в и г класове бяха разделени на екипи, като всеки екип избра свой отговорник на групата.По интересен и увлекателен начин те изложиха своите мисли, идеи и предположения за това как ще изглежда животът на Земята, на Марс, на Луната, в Антарктида и под вода след 100 години на английски и български език. Учениците от 6г клас изработиха интерактивна илюстрация, в която събраха своите презентации.
Екипната работа е част от дистанционното обучение, която стимулира, мотивира и доразвива креативните способности у децата.Проектната работа е творчески процес, който позволява на участниците по интересен и нетрадиционен  начин да демонстрират своите езиковедски и географски  познания, да доразвият своите умения и ключови компетенции по време на онлайн обучението.

ПРОЕКТ Life in future на VI в клас

ПРОЕКТ на VI г клас