КЛАСИРАНИ В КОНКУРСИТЕ, посветени на Трети март и Баба Марта

КЛАСИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В КОНКУРСА „НАРОДЕН БУДИТЕЛ НА КЛАСА“

КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА „МОЯТА РОДИНА – БЪЛГАРИЯ“ за изработване на 3D проекти и модели

КЛАСИРАНИТЕ В КОНКУРСА „НАЙ-ДОБЪР ПРЕДПРИЕМАЧ“ от базара за мартеници