Колектив

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Йотовска                                   
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Христозова                                      
Ресурсен учител
Кристина Стоилова                                 
Ресурсен учител
Галя Тотева                                   
Административен секретар,
Музика                                       
Таня Атанасова
Технически секретар
Валентина Кансъзова
Технически секретар

Елена Добрева                                          
Касиер, домакин

Мария Николова
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Милена Камбурова Iа клас
Добринка Дългърска Iа клас
Елена Кохчиева Iб клас
Даниела Симеонова Iб клас
Мария Борисова-Николова Iв клас
Зорница Костадинова Iв клас
Ваня Бонева Iг клас
Христина Ихтерова Iг клас
Марина Иванова Iд клас
Теменужка Чаушева Iд клас
Стоилка Шопова-Кънева Iе клас
Елена Паскалева Iе клас
Петранка Сталева IIа клас                        
Недялка Трифонова
IIа клас                      
Марияна Димитрова
IIб клас                       
Лидия Семерджиева
IIб клас                       
Даниела Караиванова
IIв клас                     
Виолет Златева
IIв клас                            
Росица  Якова
IIг клас                              
София Бялкова
IIг клас                         
Цветеслава Георгиева
IIд клас
Деляна Аламова
Iд клас                       
Мирослава Чалъкова IIе клас                      
Валентина Зайкова
IIе клас                         
Донка Велева IIIа клас
Лиляна Ламджиева IIIа клас
Стефка Пенцова IIIб клас
Айлин Леманова IIIб клас
Величка Василева IIIв клас
Спаска Игнатова IIIв клас
Павлина Димитрова IIг клас
Цветомира Джералиева IIг клас
Ралица Рангелова IIIд клас                                       
Ралица Кичукова IIIд клас
Иванка Райчева IIIе клас
Анна Батинкова IIIе клас
Татяна Драгостинова IVа клас
Мария Петрова IVа клас
Тани Радев IVб клас
Цветелина Атанасова IVб клас
Пепа Атанасова IVв клас
Надя Тодорова IVв клас
Румена Петрова IVг клас
Стефка Петрова IVг клас                          
Павлинка Дамянова
IVд клас                     
Йорданка Георгиева
IVд клас                      
Ели Иванова
IVе клас                              
Анна Димова
IVе клас                               
Мария Атанасова
IVж клас                          
Борислав Герговски
IVж клас                        
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап

Милена Делевска Български език и литература
Гинка Попова Български език и литература
Надя Каназирева Български език и литература
Таня Вълчинова Български език и литература
Милена Бандова Български език и литература
Цветана Найденова Български език и литература
Величка Караджова Български език и испански език
Костадинка Братованова Английски език
Венета Иванова Английски език
Александрина Чакандракова Английски език
Таня Русева Английски език
Миглена Томова
Английски език
Зорница Стаменова Испански език
Елена Янкулова Математика
Емилия Фиданова Математика
Лилия Мицева Математика
Мариана Михова Математика
Деница Грозева Математика
Мая Данданова Информационни технологии
Гергана Величкова ИТ, Математика
Цветелина Пацева История и цивилизация
Евелина Раднева История, География
Маргарита Подскокниева История
Дияна Георгиева Биология, Химия
Мариела Тумбова География и икономика
Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Илиянка Ангелова Химия и ООС
Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Пламен Стоилов Философия
Росица Ангелова Профилиращи предмети
Анна Сотирова Музика
Ели Рангелова Изобразително изкуство
Румяна Григорова Изобразително изкуство
Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Константина Нешева Физ. възпитание и спорт
Атанаска Мерджанова Физ. възпитание и спорт
Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт