Колектив

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Йотовска                                   
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Христозова                                      
Ресурсен учител
Цвета Мюфтиева                                  
Ресурсен учител
Галя Тотева                                   
Административен секретар,
Музика                                       
Таня Атанасова
Технически секретар
Валентина Кансъзова
Отчетник, начисляване на възнаграждения

Елена Добрева                                          
Касиер, домакин

Мария Николова
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Донка Велева Iа клас
Лина Златева Iа клас
Стефка Пенцова I б клас
Стефан Христов I б клас
Спаска Игнатова I в клас
Величка Василева I в клас
Павлина Димитрова I г клас
Гергана Иванова I г клас
Ралица Рангелова I д клас
Михаил Алексиев I д клас
Иванка Райчева I е клас
Ирена Хараланова I е клас

Татяна Драгостинова IIа клас
Мария Петрова IIа клас
Ели Иванова II б клас
Йорданка Исакова  II б клас
Пепа Атанасова IIв клас
Петя Тодорова  IIв клас
Елена Паскалева IIг клас
Борислав Герговски IIг клас                          
Павлинка Дамянова
IIд клас                     
Йорданка Георгиева
IIд клас                      
Анна Димова 
IIе клас                              
Веселка Бонева
IIе клас                               
Айлин Леманова 
IIж клас                          
Тани Радев 
Iж клас

Мирела Черняева IIIа клас
Цветелина Атанасова IIIа клас
Елена Кохчиева IIIб клас
Силвия Паналова  IIIб клас
Мария Борисова-Николова IIIв клас
Нина Лозкова IIIв клас
Ваня Бонева IIIг клас
Елена Аршинкова IIIг клас
Марина Иванова IIIд клас
 Тая Петрова  IIIд клас
Стоилка Шопова-Кънева IIIе клас
Христина Ванкова IIIе клас
Петранка Сталева IVа клас                        
Мария Атанасова
IVа клас                      
Марияна Димитрова
IVб клас                       
Лидия Семерджиева
IVб клас                       
Даниела Караиванова
IVв клас                     
Виолет Златева
IVв клас                            
Росица  Якова
IVг клас                              
София Бялкова
IVг клас                         
Цветеслава Георгиева
IVд клас
Диляна Аламова
IVд клас                       
Мирослава Чалъкова IVе клас                      
Иванка Златанова 
IVе клас                         
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап

Милена Делевска Български език и литература
Гинка Попова Български език и литература
Надя Каназирева Български език и литература
Таня Вълчинова Български език и литература
Милена Бандова Български език и литература
Цветана Найденова Български език и литература
Костадинка Братованова Английски език
Венета Иванова Английски език
Александрина Чакандракова Английски език
Таня Русева Английски език
Миглена Томова
Английски език
Зорница Стаменова Испански език

Силвия Илиева Испански език
Мария Раева Математика
Емилия Фиданова Математика
Цветелина Арабаджиева Математика
Мариана Михова Математика
Васка Атанасова Математика
Мая Данданова Информационни технологии
Лилия Костадинова Информационни технологии

Гергана Величкова ИТ, Математика
Цветелина Пацева История и цивилизация
Десислава Георгиева История
Маргарита Подскокниева История
Дияна Георгиева Биология, Химия
Мариела Тумбова География и икономика
Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Илиянка Ангелова Химия и ООС
Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Красимира Йовчева    Философия
Росица Ангелова Профилиращи предмети
Анна Сотирова Музика
Галя Тотева Музика

Ели Рангелова Изобразително изкуство
Румяна Григорова Изобразително изкуство

Ралица Кичукова Технологии и предприемачество
Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Димитър Димитров Физ. възпитание и спорт
Атанаска Мерджанова Физ. възпитание и спорт
Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт