Колектив

dsc03333

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Йотовска                                   
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Петрова                                     
Ресурсен учител
Кристина Стоилова                                 
Ресурсен учител
Галя Тотева                                   
Административен секретар,
Музика                                       
Таня Атанасова
Технически секретар
Елена Добрева                                          
Касиер, домакин
Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии                                    Милена Делевска Български език и литература
Петранка  Сталева Iа клас                         Гинка Попова Български език и литература
Недялка Трифонова
Iа клас                        Надя Каназирева Български език и литература
Марияна Димитрова
Iб клас                        Таня Вълчинова Български език и литература
Лидия Семерджиева
Iб клас                        Милена Бандова Български език и литература
Даниела Караиванова
Iв клас                      Величка Караджова Български език и испански език
Виолет Златева
Iв клас                             Костадинка Братованова Английски език
Росица  Якова
Iг клас                               Венета Иванова Английски език
Катерина Сакева
Iг клас                            Александрина Чакандракова Английски език
Цветеслава Георгиева
Iд клас                     Таня Русева Английски език
Мирослава Чалъкова Iе клас                       Миглена Томова Английски език
Валентина Зайкова
Iе клас                          Зорница Стаменова Испански език
Донка Велева IIа клас                                               Елена Янкулова Математика
Лиляна Ламджиева IIа клас                                     Емилия Фиданова Математика
Стефка Пенцова IIб клас                                          Пламена Марчева Математика
Айлин Леманова IIб клас                                         Лилия Мицева Математика
Величка Василева IIв клас                                        Мая Данданова Информационни технологии
Спаска Игнатова IIв клас                                          Светла Лазарова Информационни технологии
Павлина Димитрова IIг клас                                    Гергана Величкова ИТ, Математика
Цветомира Джералиева IIг клас                               Евелина Раднева История, География
Ралица Рангелова IIд клас                                        Маргарита Подскокниева История
Мария Атанасова IIд клас                                          Мариела Тумбова География и икономика
Иванка Райчева IIе клас                                             Панка Вълева История и цивилизация
Анна Батинкова IIе клас                                            Илиянка Ангелова Химия и ООС
Татяна Драгостинова IIIа клас                                  Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Мария Николова IIIа клас                                          Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Тани Радев IIIб клас                                                   Росица Ангелова Профилиращи предмети
Цветелина Атанасова IIIб клас                                  Пламен Стоилов Философия
Пепа Атанасова IIIв клас                                           Анна Сотирова Музика
Славка Атанасова IIIв клас                                         Румяна Григорова Изобразително изкуство
Румена Петрова IIIг клас                                            Ели Рангелова Изобразително изкуство
Стефка Петрова IIIг клас                           Константина Нешева Физ. възпитание и спорт
Павлинка Дамянова
IIIд клас                       Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Йорданка Георгиева
IIIд клас                       Атанаска Мерджанова Физ. възпитание и спорт
Ели Иванова
IIIе клас                               Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт
Анна Димова
IIIе клас                               
Виолета Христова
IIIж клас                          
Борислав Герговски
IIIж клас                        
Добринка Дългърска IIIа клас
Мирослава Христова IIIа клас
Елена Кохчиева IVб клас
Даниела Симеонова IVб клас
Венетка Минева IVв клас
Ралица Кичукова IVв клас
Ваня Бонева IVг клас
Христина Ихтерова IVг клас
Марина Иванова IVд клас
Теменужка Чаушева IVд клас
Стоилка Шопова-Кънева IVе клас
София Бялкова IVе клас
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап