Колектив

dsc03333

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Нонова                                    
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Петрова                                     
Ресурсен учител
Емилия Съкъджиян                                  
Ресурсен учител
Милена Делевска                                   
Административен секретар,
Български език и литература                                        
Зорница Стаменова                                  
Технически секретар,
Испански език
Елена Добрева                                          
Касиер, домакин
Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Татяна Драгостинова Iа клас                                      Гинка Попова Български език и литература
Мария Николова Iа клас                                            Надя Каназирева Български език и литература
Тани Радев Iб клас                                                      Таня Вълчинова Български език и литература
Елена Аршинкова Iб клас                                            Милена Бандова Български език и литература
Пепа Атанасова Iв клас                                              Костадинка Братованова Английски език
Славка Ефтимова Iв клас                                            Биляна Вълева Английски език
Румена Петрова Iг клас                                              Венета Иванова Английски език
Гергана Калинова Iг клас                                            Жеко Димов Английски език
Павлинка Дамянова Iд клас                                        Таня Русева Английски език
Николина Ташева Iд клас                                            Елена Янкулова Математика
Ели Иванова Iе клас                                                     Живка Кирова Математика
Анна Димова Iе клас                                                    Емилия Фиданова Математика
Виолета Христова Iж клас                                           Мая Данданова Информационни технологии
Борислав Герговски Iж клас                                         Гергана Величкова ИТ, Математика
Добринка Дългърска IIа клас                                      Евелина Раднева История, География
Мирослава Чалъкова IIа клас                                      Панка Вълева История и цивилизации
Елена Кохчиева IIб клас                                              Мариела Тумбова География и икономика
Даниела Симеонова IIб клас                                       Петя Герасимова Химия и ООС
Венетка Минева IIв клас                                              Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Ралица Кичукова IIв клас                                            Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Ваня Бонева IIг клас                                                     Росица Ангелова Профилиращи предмети
Цветеслава Георгиева IIг клас                                    Пламен Стоилов Философия
Марина Иванова IIд клас                                              Михаил Тодоров Музика
Ивелина Червенкова IIд клас                                        Румяна Григорова Изобразително изкуство
Стоилка Шопова-Кънева IIе клас                                 Ели Рангелова Изобразително изкуство
Таня Димитрова IIе клас                                               Константина Нешева Физ. възпитание и спорт
Петранка  Сталева IIIа клас                                         Станчо Томов Физ. възпитание и спорт
Валентина Мечева IIIа клас                                          Цочо Пантелеев Физ. възпитание и спорт
Марияна Димитрова IIIб клас
Лидия Семерджиева IIIб клас
Даниела Караиванова IIIв клас
Виолет Златева IIIв клас
Росица  Якова IIIг клас
Ралица Рангелова IIIг клас
Гергана  Богданова IIIд клас
Донка Велева IVа клас
Лиляна Ламджиева IVа клас
Стефка Пенцова IVб клас
Цветелина Атанасова IVб клас
Величка Василева IVв клас
Надя Тодорова IVв клас
Павлина Димитрова IVг клас
София Бялкова IVг клас