Колектив

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева – Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева –Заместник-директор, учебна дейност

Петя Герасимова-Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова –Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова  – Главен счетоводител
Снежана Йотовска  – Педагогически съветник
Валентина Младенова  – Психолог
Иванка Петрова –Ресурсен учител
Кристина Стоилова  – Ресурсен учител
 
Таня Атанасова –Технически секретар
Валентина Кансъзова –Отчетник, начисляване на възнаграждения

Елена Добрева –Касиер, домакин

Мария Николова
Ръководител направление ИКТ, Информационни технологии

Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ, Информационни технологии

Петранка Сталева I а клас
Славка Ефтимова
I а клас
Марияна Димитрова
I б клас
Иванка Христозова
I б клас
Даниела Караиванова
I в клас
Виолет Златева
I в клас
Росица  Якова I
г клас
Даниела Илиева
I г клас
Цветеслава Георгиева
I д клас
Елена Петрова
I д клас
Мирослава Чалъкова
I е клас
Николина Илчева 
I е клас   

Донка Велева II а клас
Лина Златева
II а клас
Стефка Пенцова
II  б клас
Стефан Христов
II  б клас
Спаска Игнатова
II  в клас
Величка Василева
II  в клас
Павлина Димитрова
II  г клас
Даниела Тодорова
II  г клас
Ралица Рангелова
II  д клас
Михаил Алексиев
II  д клас
Иванка Райчева
II  е клас
Ирена Хараланова
II е клас

Татяна Драгостинова IIIа клас
Мария Петрова IIIа клас
Лидия Семерджиеа III б клас
Цветомира Джералиева  III б клас
Пепа Атанасова IIIв клас
Петя Воденичарова  IIIв клас
Елена Паскалева IIIг клас
Борислав Герговски IIIг клас                          
Павлинка Дамянова
IIIд клас                     
Йорданка Георгиева
IIIд клас                      
Анна Димова 
IIIе клас                              
Веселка Бонева
IIIе клас                               
Айлин Леманова 
IIIж клас                          
Тани Радев 
IIIж клас

Мирела Черняева IVа клас
Цветелина Атанасова IVа клас
Елена Кохчиева IVб клас
Силвия Паналова  IVб клас
Нина Лозкова IVв клас
Севдалина Ибишева IVв клас
Ваня Бонева IVг клас
Елена Аршинкова IVг клас
Марина Иванова IVд клас
Таня Петрова  IVд клас
Стоилка Шопова-Кънева IVе клас
Христина Ванкова IVе клас                   
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап

Милена Делевска Български език и литература
Гинка Попова Български език и литература
Надя Каназирева Български език и литература
Таня Вълчинова Български език и литература
Милена Бандова Български език и литература
Цветана Найденова Български език и литература
Костадинка Братованова Английски език
Венета Иванова Английски език
Владислава Пичурова Английски език
Таня Русева Английски език
Миглена Томова
Английски език
Зорница Стаменова Испански език

Хаджер Хасан Испански език

Мария Раева Математика
Емилия Фиданова Математика
Цветелина Арабаджиева Математика
Мариана Михова Математика
Надежда Донова Математика
Мая Данданова Информационни технологии
Елена Мечева Компютърно моделиране,Информационни технологии

Георги Брънзалов Компютърно моделиране,Информационни технологии

Гергана Величкова ИТ, Математика
Цветелина Пацева История и цивилизация
Десислава Георгиева История
Маргарита Подскокниева История
Дияна Георгиева Биология, Химия
Мариела Тумбова География и икономика
Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Илиянка Ангелова Химия и ООС
Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Красимира Йовчева    Философия
Росица Ангелова Профилиращи предмети
Анна Сотирова Музика
Михаил Алексиев Музика

Ели Рангелова Изобразително изкуство
Румяна Григорова Изобразително изкуство

Ралица Кичукова Технологии и предприемачество
Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Димитър Димитров Физ. възпитание и спорт
Атанаска Мерджанова Физ. възпитание и спорт
Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт