Колектив

Елена Кисьова – Директор                                       

Петя Герасимова –Заместник-директор, учебна дейност

Георги Брънзалов –Заместник-директор, учебна дейност

Станимира Димитриева –Заместник-директор, учебна дейност

Камелия Йорданова –Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова  – Главен счетоводител
Снежана Йотовска  – Педагогически съветник
Валентина Младенова  – Психолог
Иванка Петрова –Ресурсен учител
Кристина Стоилова  – Ресурсен учител
 
Таня Атанасова –Технически секретар
Валентина Кансъзова –Отчетник, начисляване на възнаграждения

Елена Добрева –Касиер, домакин

Мария Николова
Ръководител направление ИКТ, Информационни технологии

Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ, Информационни технологии

Анна Батинкова I а клас
Станислава Чавдарова
I а клас
Елена Кохчиева
I б клас
Силвия Паналова
I б клас
Нина Лозкова
I в клас
Севдалина Ибишева
I в клас
Ваня Бонева
I г клас
Елена Аршинкова
I г клас
Марина Иванова
I д клас
Анастасия Илчева 
I д клас
Стоилка Шопова- Кънева
I е клас
Силвия Близнакова I е клас

Петранка Сталева II а клас
Славка Атанасова
II а клас
Марияна Димитрова
II б клас
Милена Великова
II б клас
Даниела Караиванова
II в клас
Виолет Златева
II в клас
Росица  Якова
II г клас
Даниела Илиева
II г клас
Цветеслава Георгиева
II д клас
Елена Петрова
II д клас
Лидия Семерджиева
II е клас
Стефан Колев
II е клас   

Донка Велева III а клас
Лина Златева
III а клас
Стефка Пенцова
III  б клас
Стефан Христов
III  б клас
Спаска Игнатова
III  в клас
Величка Василева
III  в клас
Павлина Димитрова
III  г клас
Даниела Тодорова
III  г клас
Стоянка Каръкова
III  д клас

Пенка Тютюнджиска III  д клас

Иванка Райчева III  е клас
Цветелина Атанасова III е клас

Татяна Драгостинова IV а клас
Мария Петрова IVа клас
Eли Иванова IV б клас
Цветомира Джералиева  IV б клас
Пепа Атанасова IVв клас
Десислава Матеева  IV в клас
Елена Паскалева IV г клас
Борислав Герговски IV г клас                          
Павлинка Дамянова
IV д клас                     
Йорданка Георгиева
IV д клас                        
Анна Димова 
IV е клас                              
Веселка Бонева
IV е клас                                
Мирела Черняева 
IV ж клас                          
Михаил Алексиев
IV ж клас               
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап

Милена Делевска Български език и литература
Мариета Динева Български език и литература
Надя Каназирева Български език и литература
Таня Вълчинова Български език и литература, Руски език
Милена Бандова Български език и литература
Цветана Найденова Български език и литература
Костадинка Братованова Английски език
Венета Иванова Английски език
Владислава Пичурова Английски език
Таня Русева Английски език
Миглена Томова
Английски език
Зорница Стаменова Испански език
Хаджер Хасан Испански език
Мария Раева Математика
Емилия Фиданова Математика
Росица Иванова Математика
Мариана Михова Математика
Надежда Донова Математика
Мая Данданова Информационни технологии и Информатика
Елена Мечева Компютърно моделиране,Информационни технологии
Георги Брънзалов Компютърно моделиране,Информационни технологии
Гергана Величкова Информационни технологии и Информатика
Цветелина Пацева География и икономика
Марина Мандичева История и цивилизация
Маргарита Найденова История и цивилизация
Дияна Георгиева Биология, ЧП, Икономика
Мариела Тумбова География и икономика
Христина Атанасова  Физика и астрономия, Информационни технологии
Надежда Шереметова Химия и ООС, ЧП
Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование, ЧП
Красимира Йовчева Философия
Росица Ангелова Информационни технологии, Икономика
Анна Сотирова Музика
Михаил Алексиев Музика
Ели Рангелова Изобразително изкуство
Румяна Григорова Изобразително изкуство и професионална подготовка
Ралица Кичукова Технологии и предприемачество
Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Димитър Димитров Физ. възпитание и спорт
Пламен Кацев Физ. възпитание и спорт
Цветан Горанов Физ. възпитание и спорт