Колектив

dsc03333

Елена Кисьова                                           
Директор

Радка Ватева                                        
Заместник-директор, учебна дейност
Станимира Димитриева                             
Заместник-директор, учебна дейност
Камелия Йорданова                                 
Заместник-директор, АСД
Нонка Жекова                                      
Главен счетоводител
Снежана Нонова                                    
Педагогически съветник
Валентина Младенова                              
Психолог
Иванка Петрова                                     
Ресурсен учител
Кристина Стоилова                                 
Ресурсен учител
Милена Делевска                                   
Административен секретар,
Български език и литература                                        
Надежда Минчева
Технически секретар
Таня Атанасова
Организатор дейности
Елена Добрева                                          
Касиер, домакин
Атанас Янев                                          
Ръководител направление ИКТ,
Информационни технологии

Донка Велева Iа клас                                                    Гинка Попова Български език и литература
Лиляна Ламджиева Iа клас                                          Надя Каназирева Български език и литература
Стефка Пенцова Iб клас                                               Таня Вълчинова Български език и литература
Айлин Леманова Iб клас                                              Милена Бандова Български език и литература
Величка Василева Iв клас                                            Елена Коралиева Български език и руски език
Спаска Игнатова Iв клас                                              Костадинка Братованова Английски език
Павлина Димитрова Iг клас                                        Венета Иванова Английски език
Цветомира Джералиева Iг клас                                   Биляна Вълева Английски език
Ралица Рангелова Iд клас                                            Таня Русева Английски език
Мария Атанасова Iд клас                                              Миглена Томова Английски език
Иванка Райчева Iе клас                                                 Зорница Стаменова Испански език
Анна Батинкова Iе клас                                                 Елена Янкулова Математика
Татяна Драгостинова IIа клас                                       Емилия Фиданова Математика
Мария Николова IIа клас                                              Пламена Марчева Математика
Тани Радев IIб клас                                                       Мая Данданова Информационни технологии
Елена Аршинкова IIб клас                                             Гергана Величкова ИТ, Математика
Пепа Атанасова IIв клас                                               Маргарита Гочева Информационни технологии
Славка Ефтимова IIв клас                                            Евелина Раднева История, География
Румена Петрова IIг клас                                               Панка Вълева История и цивилизация
Стефка Петрова IIг клас                             Мариела Тумбова География и икономика
Павлинка Дамянова
IIд клас                         Петя Герасимова Химия и ООС
Йорданка Георгиева
IIд клас                         Мариета Пеперджиева Биология и здр. образование
Ели Иванова
IIе клас                                 Христина Атанасова ЧП, Физика и астрономия
Анна Димова
IIе клас                                Росица Ангелова Профилиращи предмети
Виолета Христова
IIж клас                           Пламен Стоилов Философия
Борислав Герговски
IIж клас                         Галя Тотева Музика
Добринка Дългърска IIIа клас                                      Румяна Григорова Изобразително изкуство
Мирослава Чалъкова IIIа клас                                      Ели Рангелова Изобразително изкуство
Елена Кохчиева IIIб клас                                             Константина Нешева Физ. възпитание и спорт
Даниела Симеонова IIIб клас                                       Минко Жилков Физ. възпитание и спорт
Венетка Минева IIIв клас                                              Цочо Пантелеев Физ. възпитание и спорт
Ралица Кичукова IIIв клас                                            Борис Хълчев Физ. възпитание и спорт
Ваня Бонева IIIг клас
Цветеслава Георгиева IIIг клас
Марина Иванова IIIд клас
Теменужка Чаушева IIIд клас
Стоилка Шопова-Кънева IIIе клас
София Бялкова IIIе клас
Петранка  Сталева IVа клас
Недялка Трифонова IVа клас
Марияна Димитрова IVб клас                                         
Лидия Семерджиева IVб клас
Даниела Караиванова IVв клас
Виолет Златева IVв клас
Росица  Якова IVг клас
Цветелина Атанасова IVг клас
Гергана  Богданова IVд клас
Мария Харалампова – учител по Английски език в начален етап