Конкурс „Вода за всички“

Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата-22 морт „Вода за всички“ Русе-2019, награждава Десислава Попова от 5 „В“ клас III място, II възрастова група с ръководител Ели Рангелова