Конкурс за изработване на коледна картичка

Общински център по наркотични вещества с превантивно – информационен център гр. Пловдив, обяви конкурс за изработване на коледна картичка. Училището се включи активно с една от дейноститеси на иновативния проект „Вяра и традиции – памет и съхранение“. Четирсет и четири ученици от пети и шести клас с ръководител Ели Рангелова взеха участие в конкурса. Пет деца са наградени за Пловдив и община Пловдив, две от които са от нашето училище.
Рая Герганова – 6а
Павлина Алмалиева – 6д