Конкурс ,,Най- оригинална кукерска маска“

Уважаеми родители и ученици, и тази година Ви  отправяме предизвикателство  за изработване  на  оригинални кукерски маски и костюми, с които да участвате в конкурса

,, Най-оригинална кукерска маска“