Кратко ръководство за работа в онлайн среда

Уважаеми родители и ученици,

моля запознайте се с правилата за работа в онлайн среда: ОРЕС