Малък краснописец

Учениците от третите класове взеха участие в състезание по краснопис. 

Състезанието се проведе в два етапа. В първия етап участваха всички третокласници. Вторият етап се проведе на 26.02.2024г. В него класираните финалисти  от всяка паралелка имаха за задача да запишат графически вярно, красиво и четливо два текста- повествователен и текст в мерена реч.

След оценяване от жури на първо място се класира Веси Бончева от 3 В клас на второ място е Дария Алексиева – 3 г клас, а на трето- Сияна Величкова от 3 б клас.

Бяха присъдени и три поощрителни награди.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е unnamed.jpg