„Моите познания за българската история“

Шестокласниците от отбора на СУ „Черноризец Храбър“ представиха достойно училището ни, като се класираха на второ място в историческо образователно мероприятие под надслов: „Моите познания за българската история“, по повод 145 години от Освобождението на България, което се проведе на 10.03.2023 г. в Регионален исторически музей, гр. Пловдив. Организатор на събитието е МКБППМН.

Учениците от СУ „Черноризец Храбър“ бяха изключително добре подговени. Показаха не само знания, но и умения за работа в екип. В отговорите – пълни и изчерпателни, проличаха жажда за знания и родолюбие. Възхищение буди и смелостта на участниците от нашия отбор, дръзнали да застанат и покажат знания си пред журито на първото мероприятие под надслов: „Моите познания за българската история“. 

Да пожелаем още успехи на младите ни историци и на следващите етапи и достойно представяне! 

На добър час!