НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“