Най-добър презентатор на английска приказка

Националната седмица на четенето премина под надслов ,,Вълшебният свят на приказките“ в часовете по английски език с учениците от 6 клас. Приказката,прочетена на български или на английски език,е добър повод за размисъл,тя е извор на творческо вдъхновение и удовлетворение.Тя ни показва пътя към доброто и красивото,тя е прозорец към добротворчество.
Ученици от 6 клас представиха пред своите съученици презентации на любими приказки на английски език. Чрез гласуване във всеки клас беше избран най-добър презентатор на английска приказка.