Напред към пети клас!

Четвъртокласниците от СУ “Черноризец Храбър” се потопиха в света, който ги очаква съвсем скоро. Станаха част от една прекрасна инициатива между учители в начален и прогимназиален етап на образование за един по-плавен преход към новото пред тях.

Учениците участваха в интерактивен урок по география в съвсем новооткрития STEM център в училището. Правиха опити, бяха откриватели на континенти, поговориха на английски език, решаваха задачи и се забавляваха, затвърдиха граматични норми по български език и се върнаха назад в историята.