Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Комисията приема документи в работните дни от 03.05.2021 година до 21.05.2021 година в кабинет по ритмика на Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада“ №1, с работно време от 09.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние. Повече информация може да прочетете тук.