Национална програма „Иновации в действие“.

Учители и ученици от СУ „Черноризец Храбър“ участваха в национална програма „Иновации в действие“. Домакин беше ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Бургас. Там се наблюдаваха открити уроци и бяха обменени добри практики.