3.Поздравление от г-жа михайлова – заместник министър на МОН