“Нашето бъдеще е в нашите ръце”

На 14 февруари 2024 г., по инициатива на кмета на район Тракия г-н Георги Гатев, се проведе първата мотивационна беседа с учениците от 11А клас при СУ „Черноризец Храбър“. 

Наши гости бяха г-н Георги Гатев – кмет на район Тракия, г-н Красимир Терзиев – зам.- кмет, г-жа Теодора Маринова – технически сътрудник и г-н Илиян Пехливанов – преподавател по икономика и мениджмънт в НТГ – Пловдив.  

Мероприятието се организира за първи път и цели да осъществи директен контакт между успешни личности, бизнеса и образованието. Форматът дава възможност за разговори в неформална атмосфера, контакти с преподаватели и работодатели, с цел повишаване мотивацията за учене, постигане по-високи резултати, бъдещи партньорства и реализация на младите хора в обществото. 

Учениците на СУ „Черноризец Храбър“ посрещнаха гост-лекторите в стем центъра на училището. Те с интерес изслушаха разказите на г-н Пехливанов и г-н Гатев, а след това беседата премина в непринуден разговор, в който момичетата и момчетата търсеха отговори на своите въпроси и съвети за възможностите си за личностно и кариерно развитие. В беседата се включи и г-жа Елена Кисьова – директор на училището, която в края на срещата отправи и покана за провеждане на други мероприятия от инициативата в СУ “Черноризец Храбър”. 

Всички участници в първото мероприятие на инициативата “Нашето бъдеще е в нашите ръце” получиха брошура с информация и линк към тест за кариерно развитие, който би им помогнал да открият областите към които могат да се насочат. Като интересен и ценен подарък определиха книгата на г-н Пехливанов “Мениджмънт на живота”, която получиха.